Licht voor Dordt is een initiatief van HipHelpt, Present, Dordtse Helden, Schuldhulpmaatje, Platform Dordtse Kerken en Missie Dordt. Er wordt intensief samengewerkt met inzet078, Buurtwerk Dordrecht, Sociale wijkteams, Stichting Anders, Stichting Helpende Handen, Stichting MBO Dordrecht, Diaconaal Platform Dordrecht, Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht en de burgerlijke gemeente Dordrecht. Licht voor Dordt is ook aangesloten bij de landelijke campagne nietalleen.nl

Zo werkt het

1. Vraag hulp


Beschrijf je hulpvraag en verstuur

Inschrijfformulier

2. Match


Nadat hulpaanvraag is aangenomen door helpdesk wordt deze aan een hulpbieder uit de buurt gematcht

3. Spreek af


De hulpbieder spreekt af met de hulpvrager en de hulp wordt geboden
 

Ik wil hulp bieden

Ik zoek hulp






Deze campagne van HipHelpt is onderdeel van de landelijke campagne #nietalleen.

Samen met vele lokale en landelijke organisaties en kerken willen we zoveel mogelijk mensen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus helpen door hulpvragen en lokale organisaties actief met elkaar in contact te brengen.

Hip Helpt